โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL)ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 

กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารโรงพยาบาลพีรเวช

ประจำปี 2561

วันที่ 12 เมษายน 2561  

 


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555 ,081-7801519,081-7765611 แฟ็กซ์ (035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com