โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL)ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
     ภาพบรรยากาศทำบุญวันสงกรานต์ ปี 2560

 

สืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงพยาบาลพีรเวช ในวันที่ 12 เมษายน 2560


             
             
             
             
             

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555 ,081-7801519,081-7765611แฟ็กซ์ (035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com