โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL)ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
     กิจกรรม Happy Workplace

 

โรงพยาบาลได้ทำกิจกรรม HappyWorkplace

                                                                                          1. Happy Body   คลิก รายละเอียด

2. Happy Heart    คลิก รายละเอียด

3. Happy Relax    คลิก รายละเอียด

4. Happy Brain    คลิก รายละเอียด

5. Happy Soul    คลิก รายละเอียด

6. Happy Money    คลิก รายละเอียด

7. Happy Family    คลิก รายละเอียด

8. Happy Society    คลิก รายละเอียด

 

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555 ,081-9479456,081-7801519,081-7765611 แฟ็กซ ์(035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com