โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
      ระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลพีรเวช

ระบบ ISO 9001:2015
photo: Piyavate International Hospital is ISO 9001:2000 compliant and certified since 2001

โรงพยาบาลพีรเวชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2015มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล โดยผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 60 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลมีระบบควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแต่ เริ่มก้าวเข้าสู่โรงพยาบาล จนกระทั่งส่งมอบบริการ และบริการหลังการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจหลังการบริการ

โรงพยาบาลพีรเวชได้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจสอบศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทำงานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ ผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลัง และ เบื้องหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของระบบ ISO 9001:2015 เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับในประดับสากล และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เราไม่เคยหยุดการพัฒนา และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก เราขอฝากคำมั่นสัญญาเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านสามารถฝากความหวังในสุขภาพของท่าน และคนที่ท่านรักให้เราดูแลได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบมาตรฐานระดับสากล

  

 


เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร (035) 801-555, แฟ็กซ์ (035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com