โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
      ข่าวและกิจกรรม ปี 2560 - 2561
งานรดน้ำดำหัว 2561

ประกวด "แม่นายพีรเวช"

 

พีรเวชมหาสงกรานต์

 

ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาล

                เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,081-7801519,081-7765611 แฟ็กซ ์(035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com