โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
 

 

 
 
 

นายแพทย์สัมฤทธิ์ เดี่ยวพานิช

อายุรแพทย์

วันที่ออกตรวจ จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์

 

นายแพทย์บรรจบ บรรจงจิตต์

ประสาทศัลยแพทย์

วันที่ออกตรวจ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 9:00 น. - 17:00 น.

 

นายแพทย์ฉันท์ทิตย์ อังประภาพรชัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

วันที่ออกตรวจ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 8:00 น. - 13:00 น.

เฉพาะวันพุธ เวลา 8:00 น. - 12:00 น.

นายแพทย์ธราพงษ์ ดวงคำ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

วันที่ออกตรวจ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 9:00 น. - 14:00 น.

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,081-780-1519 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail:peravech@gmail.com