โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพีรเวช

นายแพทย์สัมฤทธิ์ เดี่ยวพานิช

ประวัติการศึกษา

        ปี 2516       มศ.3 โรงเรียนเกาะสมุย

        ปี 2518       มศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

        ปี 2524       ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

                           คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

        ปี 2529       วุฒิบัตรอายุรแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

ประวัติการทำงาน

      ปี 2525-2526     -แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

      ปี 2526-2529     -แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช

      ปี 2529-2530     -อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลหาดใหญ่

      ปี 2530-2534     -อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลหมอประเจิด จังหวัดสิงห์บุรี

      ปี 2534-2550     -อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลราชธานี

                              รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี

      ปัจจุบัน        -กรรมการผู้จัดการ บริษัท มโหสถเวชการ จำกัด

                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพีรเวช

 

 

 

 


       

 

 

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,081-780-1519 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail:peravech@gmail.com