โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 

ที่อยู่โรงพยาบาลพีรเวช

บริษัท มโหสถเวชการ จำกัด

55/5 หมู่ 6 ต.หันตรา

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทรศัพท์

035-801-555

081-780-1519

แฟ๊กซ์

035-801-777

 

 

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,081-780-1519 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail:peravech@gmail.com