โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
 


      โรงพยาบาลพีรเวช


แนวคิดของผู้บริหาร

        ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ย  70-80 ปีได้รับประสบการณ์ รับรู้เกี่ยวกับการแก่,การเจ็บ,และการตายของผู้ป่วย จำนวนมาก รู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนจิตใจของผู้สูงอายุและลูกหลานที่เป็นผู้ให้การดูแล จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงพยาบาล และศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

        ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ประมาณ 6ล้านคนอนาคตคาดว่าอีก15 ปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากกว่า 12 ล้านคน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ซึ่งเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ,ครอบครัวลูกหลานถึงวันหนึ่งควรจะได้รับการดูแล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี

        โครงการโรงพยาบาลพีรเวช และศูนย์สุขภาพศตวรรษ (มุ่งหวังให้คนมีอายุถึง100ปี) จึงได้เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายองค์กรธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นตัวอย่างองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหวังด้านธุรกิจเป็นอันดับรอง

        บุคคลจะมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขควรจะประกอบด้วย

1.สุขภาพจิตที่ด(คิดดี พูดดี ทำด)
2.สุขภาพกายที่ดี  อาหารที่เหมาะสม,อากาศดี,การออกกำลังกายและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
3.ครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคนดี ทำดี ลูกหลานต้องดีแน่ๆ
      พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่อย่างมีความสุข ลูกหลานมีความสุขแน่ๆ
      ถ้าอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีจะต้องดูแลพ่อแม่ให้ดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้จักพอ

วัตถุประสงค์โครงการโดยรวม

             เนื้อที่โครงการประมาณ 65 ไร่ ริมถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองและ ศูนย์ราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที เจ้าของโครงการ มีความต้องการที่จะทำการก่อสร้างสถานพยาบาลประมาณ 50 เตียง ในเนื้อที่ 12 ไร่ ด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรักษาคนไข้ระดับกลางและบุคคลทั่วไปโดยเน้นด้านอายุรกรรมและผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอยอาคารโรงพยาบาลประมาณ 6,500 ตารางเมตร กำหนดผังอาคารไว้หน้าโครงการ ส่วนด้านหลังจะทำการขุดทะเลสาป ในพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อสร้างบรรยากาศริมน้ำและปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อให้เกิดความร่มรื่นแก่พื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบ้านพักผู้ป่วยเพื่อทำการรักษากึ่งพักฟื้นที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือต้องอยู่บ้านให้ลูกหลานดูแล โดยจะทำบรรยากาศให้คล้ายคลึงบ้านในรีสอร์ท ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสมบรูณ์ด้านสันทนาการ อีกทั้งมีแพทย์และพยาบาลไว้คอยเอาใจใส่ดูแลให้ความมั่นใจตลอดเวลาที่พักในโครงการ รวมทั้งมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ / ฝึกโยคะ สันทนาการอื่นๆ อีกมากมายในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง

วันเปิดโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากพณฯท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ 22 พ.ย. 2550

 
 
                 เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555,081-7801519,081-7765611 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail:peravech@gmail.com