รงพยาบาลพีรเวช (PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
  
 


 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และประกาศโรงพยาบาลพีรเวชภาพ Surveilance ISO 9001
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

คลิก รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริม ขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
กิจกรรม Happy Work Place : Happy Soulภาพบรรยากาศทำบุญ
  วันที่ 23 มกราคม 2566  - 23 กุมภาพันธ์ 2566

คลิก รายละเอียดภาพบรรยากาศทำบุญ ครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลพีรเวช"
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 

คลิก รายละเอียดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
นายแพทย์สัมฤทธิ์เดี่ยวพานิช"
  วันที่ 16 กันยายน 2566 

คลิก รายละเอียด

รับสมัครงาน 

คลิก รายละเอียด

       เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035)801-555 ,081-7801519 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail : peravech@gmail.com