รงพยาบาลพีรเวช (PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2558 - 2559 และประกาศโรงพยาบาลพีรเวชภาพ Surveilance ISO 9001:2008
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

คลิก รายละเอียดภาพ Surveilance ISO 9001:2008
  วันที่ 25 มีนาคม 2558    

คลิก รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริม ขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
ภาพกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ 2559 "
  วันที่ 25 ธันวาคม     2558 

คลิก รายละเอียด


ภาพกิจกรรมกีฬาสี 2559
  วันที่ 25 ธันวาคม 2558 

คลิก รายละเอียด


ภาพงานทำบุญโรงพยาบาล ปี 2558
25 พฤศจิกายน 2558 

คลิก รายละเอียด

กิจกรรม Happy Workplace 

คลิก รายละเอียด

รับสมัครงาน 

คลิก รายละเอียด

 
Visitors : html tracker
                เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555,081-7801519,081-7765611 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail:peravech@gmail.com